Formularz zgłoszeniowy
Stymulacja traktu ustno-twarzowego - 17-18.02.2024
Dane zgłoszeniowe
Administratorem danych osobowych jest Sztuka mówienia – pracownia logopedyczna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Wielkopolskiej 403/2.3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się za pomocą adresu: info@sztuka-mówienia.pl lub telefonicznie: 733 191 223. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań statutowych Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w zadań. Odbiorcami Administrator nie powierza Państwa danych innym podmiotom. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).