Szczegóły szkolenia

Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania

Podstawowe informacje
termin: 02.12.2017
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 10 godz. dydaktycznych
Prowadzący
mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska - Neurologopeda kliniczny, psycholog, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki. Specjalizuje się w terapii jąkania dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2016 roku otrzymała grant Gene J. BruttenFluencyDisorders Fund za działalność naukową w uznaniu jej zasług i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy. Ukończyła wiele warsztatów i szkoleń z zakresu jąkania, dykcji i emisji głosu, sztuki wystąpień, nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną oraz integracji sensorycznej. W zakresie jąkania szkoliła się u: dr Katarzyny Węsierskiej, dr Mieczysława Chęćka, dr Krzysztofa Szamburskiego, mgr Róży Sobocińskiej oraz Petera Schneidera. Doświadczenie w terapii jąkania zyskała odbywając staż w poradni psychologiczno-pedagogicznej „TOP” w Warszawie, pracując w warszawskich przedszkolach i szkołach oraz prowadząc terapię w gabinecie mowiedobrze.pl. Pracuje metodami: Palin PCI, Mini-kids, metodą Charlesa Van Ripera, metodą zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii Mieczysława Chęćka, metodą wystukiwania sylab Krzysztofa Szamnburskiego. Do swojej pracy włącza również wiele technik psychologicznych i wspomagających. Prowadzi diagnozę terapii u dzieci, młodzieży oraz u osób dorosłych. Współprowadzi również warszawski Klub J. Koncentruje swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wokół logopedii i psychologii łącząc w pracy te dwie kompetencje. Prowadzi wiele projektów naukowych, występuje na konferencjach naukowych prezentując wyniki swoich badań oraz organizuje konferencje logopedyczne: Europejski Dzień Logopedy-Odczulamy jąkanie, Europejski Dzień Logopedy - Logopeda Artystą mowy oraz Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy. Publikuje również artykuły dotyczące wyników swoich badań nad psychologicznymi i logopedycznymi aspektami jąkania u dzieci i dorosłych w: "Forum Logopedycznym" oraz publikacjach pokonferencyjnych.
Program szkolenia
  1. Jąkanie wczesnodziecięce – jak je rozpoznać? Zwykła niepłynność mówienia, a jąkanie.
  2. Przyczyny i teorie jąkania.
  3. Czynniki ryzyka w jąkaniu wczesnodziecięcym.
  4. Charakterystyka objawów jąkania wczesnodziecięcego.
  5. Diagnoza jąkania u dzieci i młodzieży (zaprezentowanie i omówienie zastosowania testów i kwestionariuszy na przykładach).
  6. Metody terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (przegląd dostępnych metod, pomoce potrzebne do terapii, propozycje ćwiczeń, zasady współpracy z rodzicami, zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty terapii) – omówienie metod i zastosowanie ich w praktyce.
  7. Metody terapii jąkania u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży (metody mówienia bardziej płynnego i jąkania bardziej płynnego, schematy ćwiczeń, zasady włączania rodziców w terapię, proponowane pomoce do terapii)- omówienie metod i zastosowanie ich w praktyce.
  8. Programowanie terapii jąkania u dzieci i młodzieży – kiedy i jakie działania podejmować? Studia przypadków. Prezentacja materiałów i pomocy użytecznych w terapii.
  9. Metody wspomagające terapie jąkania.