Szczegóły szkolenia

Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie

Podstawowe informacje
termin: 25.05.2024 godz. 09.00-16.00 i 26.05.2024 godz. 09.00-16.30
koszt: 1000 zł (500 zł dla osób, które były na tym szkoleniu)
miejsce: Gdynia
czas trwania: 16 godz. dydaktycznych
Prowadzący
Ewelina Mendala-Kwoczek - Dyplomowana logopedka medialna, specjalistka terapii logopedycznej, trenerka emisji i rehabilitacji głosu, oddechu, pedagog, terapeutka traktu orofacjalnego, terapeutka ręki, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!”, „Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego - holistyczna terapia w zespole logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznym” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich.
Prywatnie miłośniczka języka polskiego, ciekawych i zagadkowych książek w szczególności kryminałów, kajakarstwa i uśmiechu, a co najważniejsze - mama Antka i Szymona.
Jestem tą logopedką, która poszukuje, drąży i fascynuje się językiem (w każdej jego postaci) oraz dźwiękiem (w całej jego okazałości). Jednakże najważniejszy jest dla mnie Człowiek, który do mnie przychodzi ze swoją historią i nawiązuje relację.
Pracuję w fantastycznym Zespole, w miejscu, które tworzę – Sztuce Mówienia. Współpracuję ściśle z terapeutami z rożnych dziedzin, m.in. z fizjoterapeutami, ortodontami, laryngologami, chirurgami szczękowymi, ortopedami. Nieustannie pogłębiam wiedzę w zakresie układu ruchowego narządu żucia, w szczególności terapii miofunkcyjnej, zależności połączeń w ciele i zaburzeń o szerokim podłożu.
Drugi mój świat, to świat artystyczny i fascynacja dźwiękiem, jego tworzeniem, emocją, którą ze sobą niesie. Głos to emocje, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy. Wiedzę naukową dotyczącą fizjologii głosu łączę ściśle z pracą nad świadomością ciała oraz rozwijaniem uważności.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej, nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny warunków anatomicznych i motorycznych jamy ustnej. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, z zastosowaniem własnego protokołu badania, nagrań, przykładów diagnoz i opisów medycznych.
Program szkolenia
 1. Rozwój motoryczny jamy ustnej
 2. Ankyloglossia:
  • definicje i klasyfikacja medyczna
  • metody badawcze w różnych grupach wiekowych
  • kompensacje wynikające z ankyloglossii
  • wpływ ankyloglossii na zakres ruchu oraz elastyczność warg, języka oraz żuchwy (w tym funkcji stawów żuchwowo-skroniowych)
  • ankyloglossia a funkcje pokarmowe (jak i gotowość do przyjmowania pokarmów), wymowa
  • standardy postępowania w przypadku ankyloglossii – postępowanie przed wykonaniem zabiegu, jak i po korekcie wędzidełka języka, wargi górnej/dolnej
 3. Analiza czaszkowo-twarzowa. Okluzja. Parafunkcje
 4. Faza spoczynkowa warg, języka, żuchwy, prawidłowy tor oddechowy, połykanie normatywne = WIELKA PIĄTKA
 5. Postawa ciała a wady zgryzu, wady wymowy
 6. Wieloczynnikowa koncepcja diagnozowania. Współpraca zespołu medycznego i terapeutycznego w przypadku zaburzeń motorycznych jamy ustnej
 7. Terapia:
  • reedukacja nerwowo-mięśniowa
  • mioterapia
Program autorski podlega ochronie.
Informacje dodatkowe
W koszty wliczone są: materiały, certyfikat/zaświadczenie ukończenia warsztatów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
Zgłoszenie należy przesyłać na adres info@sztuka-mowienia.pl lub poprzez formularz kontaktowy
wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora informacji organizacyjnych oraz regulaminu szkolenia należy uiścić opłatę w wysokości 1000 zł / 500 zł w ciągu 3 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku chęci otrzymania faktury, przed dokonaniem płatności należy podać NIP.
Dane do przelewu
 • BNP Paribas
 • dane odbiorcy: Piotr Kwoczek
 • nr konta: 72 1750 0012 0000 0000 3103 1435
 • tytuł przelewu: mioterapia oraz imię i nazwisko uczestnika
Zapraszam do kontaktu
 • tel. 733 191 223
 • e-mail info@sztuka-mowienia.pl