Szczegóły warsztatów

Warsztaty z logopedii medialnej i artystycznej

Podstawowe informacje
termin: do ustalenia
koszt: cena ustalana w zależności od miejsca szkolenia, czasu trwania oraz liczby osób
miejsce: cała Polska
czas trwania: do ustalenia
Prowadzący
Ewelina Mendala-Kwoczek - dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji głosu, wykładowca akademicki, doktorant UG, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Program szkolenia
 1. Budowanie wizerunku głosem.
 2. Poprawa jakości wystąpień publicznych poprzez zastosowanie kultury języka.
 3. Kultura żywego słowa w mediach.
 4. Ćwiczenia dykcji i jej ogromny wpływ na przekaz medialny, mowę publiczną.
 5. Głos w pracy – budowanie wizerunku firmy głosem.
 6. Mowa ciała i głos – widzialne i niewidzialne aspekty wystąpień publicznych.
 7. Chcę mówić swobodnie – jak pokonać tremę przed wystąpieniami publicznymi.
 8. Praca przed kamerą i mikrofonem.
 9. Przygotowania wystąpień publicznych – komunikacja publiczna.
 10. Grupowanie tekstu wypowiadanego zgodnie z jego logiką.
 11. Znaczenie intonacji, akcentu wyrazowego, zdaniowego i logicznego we współczesnych komunikatach werbalnych.
 12. Agresja i uległość na poziomie fonetycznym, czyli jak skutecznie zdominować rozmówcę lub (w razie konieczności) dać się mu zdominować.
 13. Kadencja i antykadencja.
 14. Melodyka głosu, jako wzmacnianie treści przekazu.
 15. Sztuka panowania nad intonacją.
 16. Siła głosu i jej wpływ na słyszalności oraz skupieniu na sobie pożądanej uwagi.
 17. Niewerbalne oznaki stosunku nadawcy do odbiorcy.
 18. Wpływanie głosem na rozmówcę.
 19. Szybkość mówienia a komunikatywność, zastosowanie pauzy logicznej.
 20. Osiągnięcie zamierzonego efektu za pomocą ciszy.
 21. Pauza jako chwila refleksji, wyregulowanie oddechu, zachowanie sprawności głosowej.
Zasady prowadzenia warsztatów i szkoleń
 • realizacja jednorazowa lub cykliczna
 • prowadzone na terenie firmy zlecającej warsztaty lub w siedzibie pracowni logopedycznej
 • program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć
 • w ramach zajęć grupowych przeprowadzona zostanie diagnoza logopedyczna, co zwiększa szanse na dostosowanie tematyki zajęć do indywidualnych potrzeb odbiorców
 • zajęcia prowadzone są dla klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych
Warunki przeprowadzenia warsztatów i szkoleń
 • każde warsztaty dostosowywane są do indywidualnych potrzeb odbiorców, zgodnie z ustaleniami z osobami je zlecającymi
 • przeprowadzana jest indywidualna diagnoza, sprawdzająca kompetencje komunikacyjne i językowe uczestników
 • szczegóły zajęć ustala się indywidualnie – liczba godzin i osób oraz cena
 • możliwa jest realizacja kilku szkoleń z proponowanej tematyki lub jej poszerzenie według potrzeb
 • uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe
Zapraszam do kontaktu