Szczegóły warsztatów

Warsztaty z kultury żywego słowa - "Z kulturą języka na TY"

Podstawowe informacje
termin: do ustalenia
koszt: cena ustalana w zależności od miejsca szkolenia, czasu trwania oraz liczby osób
miejsce: cała Polska
czas trwania: do ustalenia
Prowadzący
Ewelina Mendala-Kwoczek - dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji głosu, wykładowca akademicki, doktorant UG, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Tematyka szkolenia
Od pokoleń ludzie zastanawiają się nad poprawnym użyciem swojego języka i jego poszczególnych elementów – poprawności i sprawności językowej, etyki oraz estetyki słowa. Prócz sprawnego, poprawnego pisania i mówienia istotna jest adekwatność konstrukcji językowych do sytuacji i poruszanego tematu. Kto z nas nie zastanawiał się czy lepiej powiedzieć meczów czy meczy, psycholodzy a może psychologowie, a czy spolegliwy to na pewno ten, kto ulega, a oportunista to ktoś, kto stawia opór? I dlaczego zdanie: „Jak żeśmy tam poszli, Pawła już nie było” jest błędne? Czy lepsze jest coś koloru zielonego niż tylko zielone, a czy godzina czasu to coś więcej niż godzina? A to by było na tyle nie razi w ogóle (właśnie! W ogóle, a nie [wogle], bo i taką wymowę się często słyszy). I dlaczego mówimy ‘nie’ stwierdzeniu „ciężko powiedzieć”, skoro ciężkie mogą być np. torby? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć na swoich warsztatach z kultury języka polskiego.
Program szkolenia
 1. Zasady polskiej ortofonii.
 2. Specyfika polszczyzny mówionej.
 3. Samogłoska jako ‘dusza’ słowa.
 4. Akcent wyrazowy, zdaniowy, emocjonalny i logiczny w wypowiedziach werbalnych.
 5. Błędy dykcyjne oraz artykulacyjne.
 6. Zacinanie, przerywniki (yyyy, eeee, mmmm) – jak sobie z tym radzić.
 7. Pojęcie kultury języka.
 8. Podział błędów językowych.
 9. Granica między błędem a innowacją językową.
 10. Najbardziej rozpowszechnione typy błędów językowych we współczesnej polszczyźnie.
 11. Kiedy opłaca się popełniać błędy językowe (psychologia nawiązywania kontaktu ze specyficznym odbiorcą).
 12. Zawody i instytucje, w których obowiązuje etykieta słowna.
 13. Kiedy używać wyrazów obcych lub obcobrzmiących oraz terminów specjalistycznych (typy zapożyczeń językowych).
 14. Wata słowna i wodolejstwo – kiedy mówienie o niczym bywa pożyteczne, a kiedy nie.
 15. Poprawność frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
Zasady prowadzenia warsztatów i szkoleń
 • realizacja jednorazowa lub cykliczna
 • prowadzone na terenie firmy zlecającej warsztaty lub w siedzibie pracowni logopedycznej
 • program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć
 • w ramach zajęć grupowych przeprowadzona zostanie diagnoza logopedyczna, co zwiększa szanse na dostosowanie tematyki zajęć do indywidualnych potrzeb odbiorców
 • zajęcia prowadzone są dla klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych
Warunki przeprowadzenia warsztatów i szkoleń
 • każde warsztaty dostosowywane są do indywidualnych potrzeb odbiorców, zgodnie z ustaleniami z osobami je zlecającymi
 • przeprowadzana jest indywidualna diagnoza, sprawdzająca kompetencje komunikacyjne i językowe uczestników
 • szczegóły zajęć ustala się indywidualnie – liczba godzin i osób oraz cena
 • możliwa jest realizacja kilku szkoleń z proponowanej tematyki lub jej poszerzenie według potrzeb
 • uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe
Zapraszam do kontaktu