Szczegóły szkolenia

Uszkodzenia narządu słuchu - programowanie terapii logopedycznej

Podstawowe informacje
termin: 14.10.2018
miejsce: Gdynia ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 8 godz. dydaktycznych
Prowadzący
mgr Agnieszka Dziedzic
Program szkolenia
 1. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.
 2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.
 3. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
 4. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
 5. Uszkodzenia narządu słuchu
 6. Wywiad surdologopedyczny.
 7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna.
 8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
 9. Wychowanie słuchowe czy wychowanie słuchowo-językowe? Trening słuchowy.
 10. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu.
 11. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 12. Naturalne języki migowe a system językowo-migowy.
 13. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody.
 14. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności Komunikacyjnych (KSUK).
 15. CAPD – charakterystyka zaburzenia, diagnostyka i przedstawienie wybranych metod terapii.
 16. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
 17. Dyskusja.