Szczegóły szkolenia

Porozumienie bez przemocy w procesie terapii - komunikacja oparta na dialogu

Podstawowe informacje
termin: 17-18.11.2018
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 20 godz. dydaktycznych
Prowadzący
Jerzy Rządzki - Trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, Kierownik Poradni Profilaktyczno Terapeutycznej w Zielonej Górze i właściciel firmy szkoleniowej MJRConsulting, Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Trener Nonviolent Comunication.

Doświadczenie:
  • trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej i rekomendowanego programu Spójrz Inaczej
  • współautor i trener rekomendowanego programu Program Nauki Zachowania
  • Autor programu interwencji profilaktycznej Operacja Woodstock
  • nauczyciel i trener innych programów profilaktyki uzależnień rekomendowanych przez MEN i PARPA (m.innymi: Razem, Debata, Korekta, Tak czy Nie, Szlaban)
  • ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziedzinie profilaktyki
  • posiada 25 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń, cykli szkoleniowych i warsztatów umiejętności psychologicznych i wychowawczych dla nauczycieli w różnych projektach i miejscach w Polsce
  • trener ogólnopolskich projektów szkoleniowych, m innymi projektu 'Szkoła współpracy" oraz "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II i III"
  • Autor wielu publikacji m innymi w Świecie Problemów i w Remedium

Od 1992 roku prowadzi warsztaty dla nauczycieli, psychologów i pedagogów oraz specjalistów profilaktyki uzależnień. Specjalizuje się tematyce komunikacji, wychowania, pomocy psychologiczno pedagogicznej i mediacji. Pomaga zespołom pedagogicznym prowadząc konsultacje i superwizje wspierające rozwój placówek.

Prowadzi treningi rozwoju osobistego z ukierunkowaniem na rozwijanie osobistych kompetencji (zarządzanie emocjami, asertywność, poczucie własnej wartości, poczucie szczęścia) a także na budowanie relacji w zespołach oraz w bliskich relacjach partnerskich.

Realizuje warsztaty dla biznesu i szkoli osoby kierujące zespołami, pracujące z innymi ludźmi i klientami (handlowcy, lekarze, menadżerowie).

Ma za sobą wieloletnie doświadczenie osobistej pracy wychowawczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla dzieci po doświadczeniach przemocy oraz w zespołach interwencji kryzysowej.

W Zielonej Górze prowadzi prywatny gabinet wsparcia i mediacji gdzie pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi oraz w rozwiązywaniu konfliktów partnerskich.

Prowadzi warsztaty dla firm i przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem zespołów pracowniczych w tym korporacji międzynarodowych (Saab Miller, „ART Płakowice“ Sp. z o.o., OTIS SA). Wspiera superwizjami i szkoleniami osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w obszarach edukacji i terapii w tym pracujące indywidualnie z klientem.

Program szkolenia

W trakcie warsztatu zajmiemy się barierami utrudniającymi nam porozumienie, pomożemy dotrzeć do własnych potrzeb i zrozumieć potrzeby kryjące się za zachowaniami naszymi i innych ludzi. Będziemy uczyć się, jak uniknąć poczucia winy, jak radzić sobie z frustracją i trudnymi emocjami w sytuacjach zawodowych i w relacji z innymi. Jak konstruktywnie budować działania służące zaspokojeniu naszych potrzeb w akceptacji dla potrzeb klientów, współpracowników czy partnerów.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników i wspieranie ich relacji z klientami, szczególnie w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Szkolenie oparte jest na koncepcji Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Comunications). Dzięki temu warsztat może być także ważnym obszarem rozwoju osobistego uczestników, wspierając niezależność, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i uzyskiwanie pełni niezależności i szczęśliwego życia.

Adresatami warsztatówlekarze, logopedzi, terapeuci, pedagodzy szkolni i inne osoby, pracujące z rodzicami i dorosłymi klientami.