Szczegóły szkolenia

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Podstawowe informacje
termin: 27.04.2024 godz. 09.00-16.30 i 28.04.2024 godz. 09.00-15.30
koszt: 1000 zł
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 16 godz. dydaktycznych
Prowadzący
Ewa Grzelak - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika. Mama dwunastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.
Program szkolenia
Dzień I
 1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) - cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne
 2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
 3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
 4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia
 5. Zasady doboru słownictwa w terapii - wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa
 6. Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC
 7. Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki
Dzień II
 1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
 2. Typy podpowiedzi : gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
 3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
 4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
 5. Stany artykulacyjne żuchwy
 6. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się
 7. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się
Program autorski podlega ochronie.
Informacje dodatkowe
W koszty wliczone są: materiały, certyfikat/zaświadczenie ukończenia warsztatów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
Zgłoszenie należy przesyłać na adres info@sztuka-mowienia.pl lub poprzez formularz kontaktowy
wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora informacji organizacyjnych oraz regulaminu szkolenia należy uiścić opłatę w wysokości 1000 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku chęci otrzymania faktury, przed dokonaniem płatności należy podać NIP.
Dane do przelewu
 • BNP Paribas
 • dane odbiorcy: Piotr Kwoczek
 • nr konta: 72 1750 0012 0000 0000 3103 1435
 • tytuł przelewu: Apraksja oraz imię i nazwisko uczestnika
Zapraszam do kontaktu
 • tel. 733 191 223
 • e-mail info@sztuka-mowienia.pl