Szczegóły szkolenia

Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia

Podstawowe informacje
termin: 06.10.2017
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 10 godz. dydaktycznych
Prowadzący
dr Barbara Sambor - aktorka, logopeda medialny, neurologopeda, wykładowca wymowy scenicznej na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, wykładowca logopedii i emisji głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi, a następnie podyplomowe studia logopedyczne oraz neurologopedyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie doktorantka w Instytucie Języka Polskiego UŚ. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania procesów biologicznych mających wpływ na wymowę i emisję głosu osób dorosłych, schorzenia układu ruchowego narządu żucia, zagadnienia z zakresu patofonetyki, a także neurogenne zaburzenia mowy. Zajmuje się m. in. terapią logopedyczną osób zawodowo posługujących się głosem oraz rehabilitacją neurologopedyczną. Prowadzi szkolenia z zakresu dyslalii, emisji i rehabilitacji głosu, neurologopedycznej rehabilitacji w dysfunkcjach czaszkowo-gnykowych. Jest autorką kilku publikacji z zakresu logopedii medialnej i neurologopedii oraz kilkunastu wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych.
Program szkolenia
 1. Podstawy anatomii i fizjologii narządu żucia dla logopedów. Układ ruchowy narządu żucia (URNŻ) w aspekcie logopedycznym.
 2. Zaburzenia otwarcia samogłosek, czyli pacjent z tzw. szczękościskiem. Postępowanie logopedyczne.
 3. Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego i mięśni żucia oraz ich oddziaływanie na artykulację.
 4. Parafunkcje URNŻ – etiologia, częstość występowania, metody lecznicze i terapeutyczne.
 5. Biomechanika czynności pokarmowych. Charakterystyka nieprawidłowych wzorców funkcjonalnych i ich oddziaływania na narząd żucia.
 6. Podstawy patofonetyki – w aspekcie stabilności układu ruchowego narządu żucia. Niefizjologiczne strategie kompensacyjne jako możliwe przyczyny zaburzeń w obrębie URNŻ.
 7. Logopedyczna diagnoza strukturalno-funkcjonalna w praktyce. Palpacyjne badanie struktur układu ruchowego narządu żucia.
 8. Struktury nadgnykowe i podgnykowe w badaniu logopedycznym.
 9. Zasady doboru właściwych ćwiczeń logopedycznych.
 10. Diagnostyka różnicowa dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.
 11. Dysfunkcje czaszkowo-gnykowe u pacjentów z wadami twarzoczaszki.
 12. Zaburzenia URNŻ w chorobach neurologicznych – diagnoza i terapia logopedyczna.