Szczegóły szkolenia

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Podstawowe informacje
termin: 24.10.2020 godz. 9.00 - 18.30
koszt: 500 zł
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 12 godz. dydaktycznych
Prowadzący
mgr Agnieszka Dziedzic
Program szkolenia
 1. Biogram Petara Guberiny
 2. Założenia systemu audio-globalno-wizualno-strukturalnego
 3. Założenia metody werbo-tonalnej. Znaczenie prozodii w terapii słuchu i mowy
 4. Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii
 5. Poliklinika SUVAG - charakterystyka funkcjonowania placówki. Kompleksowa diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy i komunikacji. Diagnoza funkcjonalna
 6. Wychowanie słuchowo-językowe
 7. Rytm fonetyczny - propozycje ćwiczeń (ruchowe stymulacje i muzyczne stymulacje) - samogłoski i większość spółgłosek
 8. Wykorzystanie piktogramów w zajęciach logorytmicznych
 9. Prezentacja wybranych pomocy i materiałów dydaktycznych
 10. Podsumowanie, dyskusja
Informacje dodatkowe
W koszty wliczone są: materiały, certyfikat/zaświadczenie ukończenia warsztatów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
Zgłoszenie należy przesyłać na adres info@sztuka-mowienia.pl lub poprzez formularz kontaktowy
wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora informacji organizacyjnych oraz regulaminu szkolenia należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku chęci otrzymania faktury, przed dokonaniem płatności należy podać NIP.
Dane do przelewu
 • Raiffeisen Polbank
 • dane odbiorcy: Piotr Kwoczek
 • nr konta: 72 1750 0012 0000 0000 3103 1435
 • tytuł przelewu: metoda werbo-tonalna oraz imię i nazwisko uczestnika
Zapraszam do kontaktu
 • tel. 733 191 223
 • e-mail info@sztuka-mowienia.pl