Szczegóły szkolenia

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Podstawowe informacje
termin: 09.09.2017
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 12 godz. dydaktycznych
Prowadzący
mgr Agnieszka Dziedzic - pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. W praktyce terapeutycznej i dydaktycznej wykorzystuje wiedzę z zakresu neurobiologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu, podczas którego zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, sympozjach, warsztatach i szkoleniach. Od kilku lat związana z międzynarodowym ruchem “Wiara i Światło”. Prowadziła kursy oraz szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej i logopedii.
Program szkolenia
  1. Petar Guberina - twórca systemu werbo-tonalnego, krótki biogram.
  2. Poliklinika SUVAG w Zagrzebiu - informacje dotyczące poszczególnych oddziałów placówki.
  3. Metoda VT - założenia teoretyczne i zastosowanie w terapii logopedycznej. Terminologia - wyjaśnienie podstawowych pojęć.
  4. Implikacje praktyczne: rytm ciała, zabawy fonacyjne, rytm muzyczny (wszystkie samogłoski i większość spółgłosek).
  5. Przedstawienie materiałów dydaktycznych przydatnych w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy i komunikacji.
  6. Propozycja ćwiczeń grupowych z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej.
  7. Piktogramy jako element metody VT.
  8. Podsumowanie i dyskusja.