Szczegóły szkolenia

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Podstawowe informacje
termin: 13.10.2018
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 12 godz. dydaktycznych
Prowadzący
mgr Agnieszka Dziedzic
Program szkolenia
  1. Petar Guberina - twórca systemu werbo-tonalnego, krótki biogram.
  2. Poliklinika SUVAG w Zagrzebiu - informacje dotyczące poszczególnych oddziałów placówki.
  3. Metoda VT - założenia teoretyczne i zastosowanie w terapii logopedycznej. Terminologia - wyjaśnienie podstawowych pojęć.
  4. Implikacje praktyczne: rytm ciała, zabawy fonacyjne, rytm muzyczny (wszystkie samogłoski i większość spółgłosek).
  5. Przedstawienie materiałów dydaktycznych przydatnych w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy i komunikacji.
  6. Propozycja ćwiczeń grupowych z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej.
  7. Piktogramy jako element metody VT.
  8. Podsumowanie i dyskusja.