Szczegóły szkolenia

Rehabilitacja zaburzeń głosu

Podstawowe informacje
termin: 07-08.10.2017
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 16 godz. dydaktycznych
Prowadzący
dr Barbara Sambor - aktorka, logopeda medialny, neurologopeda, wykładowca wymowy scenicznej na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, wykładowca logopedii i emisji głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi, a następnie podyplomowe studia logopedyczne oraz neurologopedyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie doktorantka w Instytucie Języka Polskiego UŚ. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania procesów biologicznych mających wpływ na wymowę i emisję głosu osób dorosłych, schorzenia układu ruchowego narządu żucia, zagadnienia z zakresu patofonetyki, a także neurogenne zaburzenia mowy. Zajmuje się m. in. terapią logopedyczną osób zawodowo posługujących się głosem oraz rehabilitacją neurologopedyczną. Prowadzi szkolenia z zakresu dyslalii, emisji i rehabilitacji głosu, neurologopedycznej rehabilitacji w dysfunkcjach czaszkowo-gnykowych. Jest autorką kilku publikacji z zakresu logopedii medialnej i neurologopedii oraz kilkunastu wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych.
Program szkolenia
Część teoretyczna
 1. Wstęp: higiena głosu, emisja głosu, metody rehabilitacji głosu – różnice terminologiczne i merytoryczne.
 2. Podstawy anatomii i fizjologii narządu głosu.
 3. Budowa toru głosowego w warunkach prawidłowych. Znaczenie poszczególnych narządów dla tworzenia głosu.
 4. Powstawanie głosu – teoria mioelastyczno- aerodynamiczna.
 5. Częstotliwość, natężenie, rezonans.
 6. Klasyfikacje zaburzeń głosu i ich znaczenie dla praktyki rehabilitacyjnej.
 7. Etiologia zawodowych zaburzeń fonacji. Profilaktyka zawodowych zaburzeń głosu.
 8. Choroby współistniejące z zaburzeniami głosu.
 9. Neurogenne zaburzenia głosu.
 10. Zaburzenia oddechowo-fonacyjne a kondycja psychofizyczna pacjenta. Posturalne uwarunkowania zaburzeń fonacji.
 11. Dysfonia w dysfunkcjach czaszkowo-gnykowych.
 12. Zaburzenia fonacji u dzieci.
 13. Foniatryczne i logopedyczne metody diagnozy zaburzeń głosu i mowy. Obiektywne i subiektywne metody badania.
 14. Ocena stopnia niepełnosprawności głosowej (VHI).
 15. Mechanizmy kompensacyjne w zaburzeniach fonacji.
 16. Zasady prowadzenia terapii głosu, kształtowanie właściwej koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej.
 17. Znaczenie wielospecjalistycznego zespołu w postępowaniu terapeutycznym. Współpraca foniatry, logopedy, fizjoterapeuty i psychologa.
 18. Przegląd technik stosowanych w rehabilitacji głosu (m.in. Metoda Akcentów, metoda L. Mathieson, LMRVT, LSVT, Boone&McFarlane, metoda Schlaffhorsta-Andersena i inne)
Część praktyczna
 1. Kształtowanie oddechu spoczynkowego i dynamicznego.
 2. Ćwiczenia rozluźniające mięśnie szyi, żuchwy, języka.
 3. Ćwiczenia z wykorzystaniem technik relaksacyjnych.
 4. Kształtowanie pracy rezonatorów.
 5. Ustalenie średnicy głosu.
 6. Praca na półotwartym trakcie głosowym.
 7. Postępowanie w stanach przesilenia głosowego.
 8. Ćwiczenia koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej.
 9. Zasady doboru właściwej metody rehabilitacji głosu.
Cele szkolenia
 • przekazanie wiedzy na temat czynników warunkujących prawidłowe wydobywanie głosu,
 • kształtowanie umiejętności wczesnego rozpoznawania zaburzeń fonacji, współpracy z lekarzem foniatrą oraz z fizjoterapeutą w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń głosu,
 • budowanie świadomości terapeuty w pracy z osobami zawodowo posługującymi się głosem, dobór właściwych ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych,
 • głosu, oraz umiejętności wykorzystania elementów tych technik w pracy z pacjentem.