Szczegóły szkolenia

Zaburzenia mowy a centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Podstawowe informacje
termin: 18.03.2018
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 10 godz. dydaktycznych
Prowadzący
mgr Magdalena Mazur - neurologopeda, surdologopeda, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia terapeutycznego Human Touh, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego oraz wielbicielka terapii neurobiologicznej prof Cieszyńskiej, zwłaszcza metody symultaniczno – sekwenyjnej.
Program szkolenia
Część teoretyczna:
 1. Jak słyszymy.
 2. Wpływ słuchu na rozwój mowy: słuch fizyczny i fonematyczny.
 3. Słuch – własne wyniki badań audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.
 4. Nadwrażliwość słuchowa a zaburzenia mowy – wyniki badań własnych popartych literaturą tematu.
 5. Asymetria czynnościowa wynikająca z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych.
 6. Wpływ zaburzeń prawopółkulowych i lewopółkulowych na mowę.
 7. Składowe badań CAPD: badanie audiometryczne jedno- i obu uszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji.
 8. Analiza wyników badań CAPD w procesie przygotowywana planu terapii logopedycznej i pedagogicznej.
 9. Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu – wyniki badań własnych.
Część praktyczna
 1. Wspomaganie terapii CAPD w gabinecie logopedy i pedagoga.
 2. Wywiad w kierunku zagrożenia CAPD – w zasięgu każdego logopedy i pedagoga.
 3. Tworzenie planu terapii dziecka z CAPD.
 4. Opracowywanie wskazówek dla rodziców dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym.