Szczegóły szkolenia

Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej

Podstawowe informacje
termin: 04.11.2017
miejsce: Gdynia, ul. Wielkopolska 403
czas trwania: 12 godz. dydaktycznych
Prowadzący
dr Emilia Mikołajewska - specjalista fizjoterapii, autorka m.in. 14 książek, w tym "Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych", "Kinesiotaping w pediatrii", "Kinesiotaping w sporcie", autorka badań naukowych na temat klinicznych zastosowań oraz bezpieczeństwa kinesiotapingu.
Program szkolenia
Część pierwsza: informacje wstępne
 1. Informacje podstawowe dotyczące metody.
 2. Zasady obowiązujące w kinesiotapingu.
 3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania kinesiotapingu.
 4. Zagrożenia w stosowaniu plastrów do kinesiotapingu.
 5. Informacje o kolorze plastrów.
 6. Jak dobierać rodzaj i kolor plastrów do kinesiotapingu.
 7. Specyfika oklejeń u dzieci.
 8. Podstawy techniczne wykonywania oklejeń.
 9. Podstawy anatomii - topografia mięśni.
 10. Podstawy fizjologii pracy mięśni.
Część druga: nauka oklejeń
 1. Oklejenia dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę głosek i aktywność żuchwy:
  • mięsień potyliczno-czołowy
  • mięsień okrężny oka
  • mięsień marszczący brwi
  • mięsień policzkowy
  • mięsień jarzmowy większy
  • mięsień śmiechowy
  • dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa
  • mięsień obniżacz wargi dolnej
  • mięsień obniżacz kąta ust
  • mięsień bródkowy
  • mięsień żwacz
  • mięsień okrężny ust
  • mięsień dwubrzuścowy
  • mięsień żuchwowo-gnykowy
 2. Oklejenia w przypadkach klinicznych:
  • ból zatok
  • powieki opadające
  • neuralgia nerwu trójdzielnego
  • niedowład mięśni twarzy
  • porażenie mięśni twarzy
  • obrzęk twarzy
  • porażenie mięsni twarzy
  • zapalenie stawu skroniowo-żuchwowego
  • niestabilność stawu skroniowo-żuchwowego
  • blizny w okolicy twarzy
  • przepona
  • dysfagia
  • bruksizm
  • ślinienie